NEED HELP?

אנחנו כאן כדיי לעזור

לצורך ביטול עסקה שבוצעה באתר
יש להזין את הפרטים הבאים


1. ביטול עסקה יתאפשר ממועד ביצוע העסקה לרכישת המוצר ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר הנ"ל ו/או מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר, הכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("החוק").
2. על אף האמור לעיל, במידה והנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק), הינך רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצרים בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ממועד קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבינך ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה תהא רשאית לדרוש ממך להציג תעודה מתאימה בהתאם להוראות החוק.
3. הודעת ביטול ניתן למסור בטלפון 09-9549979 או במייל [email protected] או בדואר רשום למיננה לכתובת: המסיק 4, איזור תעשייה עמק חפר, לידי מחלקת שירות הלקוחות או דרך הקישור היעודי בדף הראשי באתר. בהודעת הביטול יש לציין שם המזמין, מספר טלפון, סיבת החזרה ומספר ההזמנה.
4. החזר כספי יינתן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, החברה תהיה רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, בכפוף ובהתאם להוראות החוק וסייגיו.
5. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
6. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן (לדוגמא: פריטים עם רקמה או חריטה אישית ) וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול.
7. במידה שמבצע הפעולה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר לסניפי מיננה או למחסן מיננה בכתובת רחוב מסיק 4 איזור תעשייה עמק חפר. ניתן גם, לבצע החזרת פריטים באמצעות הדואר חינם בכתובת: המסיק 4 איזור תעשייה עמק חפר, באמצעות המדבקה המצורפת למשלוח. ככל שלקוח מעוניין להחזיר מוצר באמצעות שליח, הדבר יתאפשר בעלות המשלוח של חברת השליחויות. ניתן לתאם שליח דרך האיזור האישי באתר או בפנייה לשירות הלקוחות. אלא אם הביטול נעשה עקב הטעמים המנויים בסעיף 14ה(א) לחוק כגון בין היתר בגין פגם או אי התאמה, שאז יש להעמיד את המוצר שרכישתו בוטלה לרשות החברה במקום בו נמסר המוצר כאמור, ולהודיע על כך לחברה.

 

המוצר נוסף בהצלחה לסל הקניות

Back up